Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Marnardal]


Informasjon om Marnardal:

Bjelland prestegjeld besto av Bjelland, Grindheim, Finsland og Åseral inntil Åseral ble utskilt som eget prestegjeld ved kgl.
res. 30.07.1856. Ved kgl. res. 24.10.1969 ble Bjelland prestegjeld nedlagt. Bjelland sokn ble da overført til Holum
prestegjeld som ved kgl. res. 04.12.1970 forandret navn til Marnardal prestegjeld.


Øyslebø og Laudal sokn hørte til Holum prestegjeld inntil 1970. Da ble soknene underlagt nye Marnardal prestegjeld (Bjelland,
Øyslebø og Laudal). Gården Østre Kjær ble 21.01.1855 overført fra Holum sokn til Øyslebø sokn.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (16 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (63 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (34 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Bjelland (se Marnardal)
Laudal (se Marnardal)
Øyslebø (se Marnardal)