Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Audnedal]


Informasjon om Audnedal:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: AudnedalSoknehistorikk
Det gamle Undal (Audnedal) prestegjeld ble delt ved kgl. res. 10.07.1844. Søndre Undal (Sør-Audnedal) ble da eget
prestegjeld som besto av Valle sokn og Spangereid sokn. Nordre Undal (Nord-Audnedal) ble bestående av Vigmostad og Konsmo. Ved kgl. res. 24.10.1969 ble Vigmostad sokn overført til Sør-Audnedal prestegjeld. Nordre Undal prestegjeld ble nedlagt i 1970. Konsmo ble da overført til et nytt
Nord-Audnedal prestgjeld som består av Grindheim, Åseral og Konsmo.


Grindheim sokn hørte til Bjelland prestegjeld inntil dette ble nedlagt ved kgl. res. 24.10.1969. Grindheim ble da overført til
Nord-Audnedal prestegjeld. (Kilde: Riksarkivet).

1837-1843 Vigmostad, Konsmo, Spangereid og Valle utgjorde Audnedal formannskapsdistrikt.
1844-1910 Vigmostad og Konsmo utgjorde Nord-Audnedal kommune.
1911-1963 Vigmostad kommune.
1911-1963 Konsmo kommune.
1964 Konsmo slått sammen med Grindheim og litt av Bjelland kommuner til Audnedal kommune.
1964 Vigmostad til Lindesnes.

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Politikk og folkestyre (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skolevesen (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Fattigvesen (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (13 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (34 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (30 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Grindheim (se Audnedal)
Konsmo (se Audnedal)
Nordre Undal (se Audnedal)
Undal (se Audnedal)