Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Eigersund]


Informasjon om Eigersund:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Eigersund

Eigersund prestegjeld med soknene Eigersund og Ogna går tilbake til tiden før reformasjonen.

Grenseregulering: ved kgl.res. 12.12.1868 ble en del bruk under gårdene Birkeland, og Gyland i Sokndal lagt til Eigersund restegjeld. Dette var matr.nr. 88 Birkeland, løpenr. 368, 370, 366b, og 365b, og matr.nr. 89 i Gyland, løpenr. 371, 372b, 374b, 375b, 373, 372c, 375c, 376, 377 og 378 i Sokndal. Alle bruka ble lagt til Mong, gnr. 25 i Eigersund.

Helleland prestegjeld går tilbake til tida før reformasjonen og hadde frem til 1820 soknene Helleland, Heskestad og Bjerkreim. Ved kgl.res. 31.01. 1820 ble Heskestad sokn overført til Lund prestegjeld.

Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Folkeregister og flytting (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (20 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (168 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (14 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Helleland (se Eigersund)