Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Sandnes]


Informasjon om Sandnes:

Høyland prestegjeld med soknene Høyland og Soma går tilbake til tida før reformasjonen. Ved kgl.res. 23.11.1839 ble Høyland og Soma sokn slått sammen til et sokn, Høyland, med virkning fra 1841.
Ved kgl.res. 23.11. 1880 ble Sandnes skilt ut som eget sokn i Høyland prestegjeld.
Grenseregulering. Ved kgl.res. 16.10. 1911 ble Forus, gnr. 68 i Høyland, overført til Frue sokn i Hetland prestegjeld og søndre Hogstad, gnr. 3 i Høyland overført til Riska sokn i Hetland prestegjeld.
Ved kgl.res. 10.12.1913 ble Sandnes utskilt fra Høyland prestegjeld og opprettet som eget prestegjeld fra 01.01.1914.
(Kilde: Riksarkivet).


Hetland (Frue) prestegjeld med soknene Frue, Randaberg og Riska 1849-1974.

1849: Ved kgl.res. av 19.08.1848 ble Randaberg sokn og den delen av Frue sokn som ikke ble innlemmet i Stavanger by
opprettet som eget prestegjeld fra 01.01.1849.

1877: Ved kgl.res. av 29.08. ble Riskekverven utskilt fra Frue sokn og opprettet som eget sokn.

1905: Grenseregulering mellom Stavanger og Hetland prestegjeld for den delen av Hetland herred som ble lagt til Stavanger
by: se Norsk Lovtidend, kgl.res. 20.12.1905.

1911: Grenseregulering: Forus, gnr. 68 i Høyland, overført fra Høyland prestegjeld til Frue sokn, Hetland prestegjeld, og
søndre Hogstad, gnr. 3 i Høyland, overført fra Høyland til Riska sokn i Hetland prestegjeld, ved kgl.res. 16.11.s.å.

1930: Grenseregulering: ved kgl.res. 04.04. ble deler av Frue sokn, Tjensvoll og Hetlandsmarken, lagt til Domkirken og St.
Johannes i Stavanger. Se Norsk Lov- tidend.

1932: Grenseregulering: ved kgl.res. 15.07. ble gnr. 31 bnr. 23 Finnestad overført fra Hetland herred, Frue sokn til
Randaberg herred og sokn, og grensa mellom Frue og Randaberg sokn endra. Se Norsk Lovtidend.

1936: Navneendringer: fra Riskekverven til Riska sokn ved kgl.res. 17.01. og fra Frue til Hetland sokn ved kgl.res. 07.02.

Kirkebøker fra Frue 1688-1857: se Stavanger - Domkirken.
(Kilde: Riksarkivet).


Høgsfjord prestegjeld med soknene Høle og Forsand. Ved kgl.res. 14.03. 1864 ble soknene Høle og Forsand utskilt fra Strand prestegjeld og opprettet som Høgsfjord prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Folkeregister og flytting (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (17 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (22 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (58 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (17 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Hetland (se Sandnes)
Høgsfjord (se Sandnes)
Høle (se Sandnes)
Høyland (se Sandnes)
Riska (se Sandnes)