Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Stavanger]


Informasjon om Stavanger:

Stavanger - Domkirken.
Prestegjeldet med de tre soknene Domkirken (Stavanger by), Frue og Randaberg går tilbake til tida før reformasjonen.
Ved kgl.res. 10.08. 1848 ble en del av Frue sokn og hele Randaberg sokn skilt ut og opprettet som eget prestegjeld, Frue, med virkning fra 01.01.1849. Prestegjeldet fikk samtidig nye grenser.
Ved kgl.res. 27.06.1860 ble Stavanger delt i to, Domkirken og St. Petri prestegjeld, med virkning fra 01.10. s.å.
I forb. med byutvidelsen ble grensene regulert og et nytt prestegjeld, St. Johannes, opprettet ved kgl.res. 01.10.1884,med virkning fra 01.06.1885.

Regulering av prestegjeldsgrenser
Kgl.res. 01.10.1884: Domkirken, St. Petri, St. Johannes.
Kgl.res. 17.11.1900: St. Petri, St. Johannes.
Kgl.res.
20.12.1905: Stavanger, Hetland.
Kgl.res. 04.08.1909: Domkirken, St. Petri, St. Johannes.
Kgl.res. 15.07.1930: Domkirken, St. Petri, St. Johannes, Hetland.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Handel og næringsliv (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Sjøfolk og sjøfart (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Barneomsorg (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Fattigvesen (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (26 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (233 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (46 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (27 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (14 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Adresse-/Telefonkataloger og epostkataloger (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Arkiv, bibliotek og museum (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 2


 Stavanger Byarkiv - Adressebøker for Stavanger (Vis detaljer)

Stavanger - Adressebøker 1907, 1910, 1914-15, 1920, 1925, 1930, 1934-35, 1940-41, 1942-43, 1948-49, 1961,1971-72 og 1977. Fullt søkbare med CTRL-F. | Forfatter: Stavanger Byarkiv

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Stavanger]

 Stavanger Byarkiv - kommunale folketellinger fra 1894-1914 (Vis detaljer)

Stavanger Byarkiv har kommunale folketellinger fra 1894 frem til og med 1914. | Forfatter: Stavanger Byarkiv

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Stavanger]

Historiske kommuner:

Hetland (se Stavanger)
Madla (se Stavanger)