Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Sokndal]


Informasjon om Sokndal:

Sokndal prestegjeld med soknene Hidra (Hitterøy) og Sokndal går tilbake til tida før reformasjonen.

Ved kgl.res. 31.01. 1820 ble Hidra sokn utskilt fra Sokndal og lagt til det nyopprettede Flekkefjord prestegjeld. Reskript 09.1803 bestemte at Hidra sokn sammen med Nes eller Flekkefjord sokn under Lund prestegjeld skulle opprettes som eget prestegjeld ved vakanse i embetet. Dette skjedde i 1820.
1868: Grenseregulering mellom Sokdal og Eigersund: se under Eigersund.
Fra 1887 til 1934 ble det ført egne klokkerbøker for ladestedet Sokndal.
I 1888 ble Ånasira kapell bygd.
Fra 1904 og frem til 1935 ble det ført egen klokkerbok for kapellsoknene.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (17 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (49 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (22 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (15 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Sogndal (se Sokndal)