Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Suldal]


Informasjon om Suldal:

Suldal prestegjeld med soknene Suldal, Sauda og Røldal går tilbake til tida før reformasjonen. Prestegjeldet har hatt disse soknene:

Frem til 1858: Suldal, Saud og Røldal.

1858-1885: Suldal og Røldal.

1885-1968: Suldal

1968-1980: Suldal og Sand

Ved kgl.res. 18.12.1848 fikk Røldal sokn egen prest.

Ved kgl.res. 24.04.1858 ble Sauda sokn overført til det nyopprettede Sand prestegjeld.

Fra 01.01.1863 ble Røldal sokn overført til Hardanger og Voss prosti.

Ved kgl.res. 22.05.1885 ble Røldal sokn utskilt fra Suldal prestegjeld og opprettet som eget prestegjeld fra 01.09.
(Kilde: Riksarkivet).


Sand prestegjeld med soknene Sand og Sauda 1858-1968.
Ved kgl.res. 24.04.1858 ble prestegjeldet opprettet med Sand sokn, utskilt fra Jelsa prestegjeld, og Sauda sokn, utskilt fra
Suldal prestegjeld.
Ved kgl.res. 09.07.1948 ble Sauda sokn utskilt fra Sand prestegjeld og opprettet som eget prestegjeld fra 01.05.1949.
Ved kgl.res. 29.03.1968 ble Sand prestegjeld nedlagt og Sand sokn overført til Suldal prestegjeld fra 01.07. s.å.
(Kilde: Riksarkivet).


Jelsa prestegjeld med soknene Jelsa og Erfjord.

Prestegjeldet med soknene Jelsa og Sand går tilbake til tida før reformasjonen.

Ved kgl.res. 24.04.1858 ble Sand og Sauda prestegjeld opprettet med virkning fra 01.10. Sand sokn var utskilt fra Jelsa
prestegjeld og Sauda sokn fra Suldal prestegjeld.
Erfjord ble opprettet som eget sokn i Jelsa prestegjeld iflg. kgl.res. 19.10.1877. Soknet omfattet gårdene med matr.nr.
17-41, løpenr. 22-87, med unntak av løpenr. 29b og 33 i Jelsa.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (18 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (22 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (54 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Erfjord (se Suldal)
Imsland (se Suldal)
Jelsa (se Suldal)
Sand R (se Suldal)
Vikedal (se Suldal)