Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Bokn]


Informasjon om Bokn:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Bokn

Soknehistorikk
Tysvær prestegjeld med soknene Tysvær, Bokn og Førdesfjorden.
Prestegjeldet med soknene Tysvær og Bokn ble opprettet ved kgl.res. 31.05.1848. Tysvær sokn var utskilt fra Skjold prestegjeld og Bokn sokn utskilt fra Skudenes prestegjeld. (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (11 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (5 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer