Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Ølen]


Informasjon om Ølen:

Vindafjord kommune og Ølen kommune vart samanslegne til Vindafjord kommune frå 01.01.2006. Kommunesenteret er i Ølen, men kommunale tenestekontor er også lagt til Sandeid og Vikedal. I kvar av dei 9 bygdene er det grunnskule, SFO og barnehage.
Folketal Pr. 01.01.2007 hadde Vindafjord kommune 8111 innbyggjarar.
Areal Vindafjord kommune har eit areal på 620 km2. Det er bare 4 kommunar i Rogaland er større enn Vindafjord i areal.
Ølen kommune ble flyttet fra Hordaland til Rogaland fylke 1. januar 2002.

Tilhørte Bergen stift, Bergenhus amt, Sundhord og Hardanger fogderi rundt 1750.


Ølen prestegjeld:
Kirkesokn:
Ølen (1952-), Bjoa (1952-) og Austre Vikebygd (1964-).

Navneskifte fra Bjoastrand til Bjoa 1954.
Utskilt fra Fjelberg 1952.

Tilgang:
Austre Vikebygd fra Sveio 1966.

Fjelberg prestegjeld:

Kirkesokn
Fjelberg, Eid, Bjoastrand (1903-1952), Vikebygd (til 1861) og Ølen (til 1952).

Avgang
Vikebygd sokn ble overført til Sveio 1861. Ølen og Bjoastrand sokn ble overført til Ølen prestegjeld 1952. Gnr. 7-10 ble
overført fra Eid sokn til Stord prestegjeld 1898. Gnr. 103, 116-118 ble overført fra Ølen til Bjoastrand 1916. Gnr. 1-6 ble
overført fra Eid til Husnes 1968.
(Kilde: Riksarkivet).
Fra 1 januar 2002 ble Ølen flyttet fra Hordaland til Rogaland. Nytt kommunenummer er 1159.
Mer info her: http://www.olen.kommune.no/artikkel.aspx?AId=58&MId1=350&MId2=351&back=1

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (9 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (13 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Bjoastrand (se Ølen)
Bjoastrand (se Ølen)
Vikebygd (se Ølen)
Vikebygd (se Ølen)