Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Sveio]


Informasjon om Sveio:

Tilhørte Bergen stift, Bergenhus amt, Sundhord og Hardanger fogderi rundt 1750.


Sveio prestegjeld

Kirkesokn:
Sveio (1861-), Valestrand (1861-), Vikebygd (1861-1935), Austre Vikebygd (1935-1964) og Vestre Vikebygd (1935-).

Sveio ble utskilt fra Finnås 1861. Vikebygd ble skilt ut fra Fjelberg 1861. Valestrand sokn ble overført fra Stord 1870.
Vikebygd sokn ble delt i Austre og Vestre Vikebygd 1935. Gnr. 33 overført fra Valestrand til Vikebygd 1861. Gnr. 31-32,
35-38 ble overført fra Moster sokn i Finnås til Valestrand 1870. Gnr. 99-100 frå Sveio sokn til Vikebygd i 1901.

Tilgang:
Gnr. 58-59 ble overført fra Skjold i Rogaland til Vikebygd i 1929.

Avgang:
Austre Vikebygd ble overført til Ølen 1966.


Finnås prestegjeld

Kirkesokn:
Moster, Bremnes, Bømlo og Sveio (til 1861).

Avgang:
Sveio sokn skilt ut til Sveio prestegjeld 1861. Gnr. 31-32, 35-38 ble overført fra Moster til Valestrand sokn i Sveio i 1870.

Overføring:
Gnr. 1-5 ble overført fra Moster sokn til Bremnes sokn i 1966.

(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (19 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (52 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Valestrand (se Sveio)