Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Kvinnherad]


Informasjon om Kvinnherad:

Tilhørte Bergen stift, Bergenhus amt, Sundhord og Hardanger fogderi rundt 1750.


Kvinnherad prestegjeld

Kirkesokn:
Kvinnherad, Hatlestrand (1885-), Husnes (til 1968), Ølve og Ænes.

Hatlestrand sokn ble utskilt fra Kvinnherad sokn i 1885.

Avgang:
Husnes sokn ble skilt ut som eget prestegjeld 1968. Gnr. 24 vart skilt ut frå Ølve sokn til Strandvik sokn i Fusa prestegjeld
1937.

Tilgang:
Gnr. 104 ble overført fra Holmedal sokn i Skånevik til Kvinnherad sokn 1854. Gnr. 125-127 ble overført fra Onarheim
sokn i Tysnes til Ølve 1907. Gnr. 20/3 ble overført fra Holmedal sokn i Skånevik til Kvinnherad sokn 1930.

(Kilde: Riksarkivet).


Husnes prestegjeld

Kirkesokn:
Husnes og Holmedal.

Eget prestegjeld 1968 med Husnes sokn fra Kvinnherad og Holmedal sokn fra Skånevik, samt gnr. 1-6 og gnr. 154/8 fra
Eid sokn i Fjelberg til Husnes sokn.

Avgang:
Gnr. 1-9 av Holmedal sokn ble skilt ut og overført til Eid sokn, Fjelberg 1968.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (15 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (27 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (99 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (105 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Arkiv, bibliotek og museum (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Åkra (se Kvinnherad)
Eid (se Kvinnherad)
Fjelberg (se Kvinnherad)
Hatlestrand (se Kvinnherad)
Holmedal (se Kvinnherad)
Husnes (se Kvinnherad)
Varaldsøy (se Kvinnherad)
Ænes (se Kvinnherad)
Ølve (se Kvinnherad)