Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Odda]


Informasjon om Odda:

Tilhørte Bergen stift, Bergenhus amt, Sundhord og Hardanger fogderi rundt 1750.


Ullensvang prestegjeld

Kirkesokn:
Ullensvang, Eidfjord (1968-), Jondal (1968-), Kinsarvik, Odda (til 1915).

Navneskifte fra Kinsarvik prestegjeld til Ullensvang 1869.

Avgang:
Gnr. 79 ble overført fraKinsarvik sokn til Øystese i Kvam 1882. Odda ble eget prestegjeld 1915. Gnr. 98-116 og
122-151 ble overført fra Kinsarvik sokn til Granvin sokn i Ulvik 1964.

Tilgang:
Eidfjord sokn ble overført fra Ulvik 1968. Jondal sokn ble overført fra Strandebarm 1968. Gnr. 80-82 ble overført fra
Øystese sokn i Kvam til Kinsarvik sokn 1965.
(Kilde: Riksarkivet).


Suldal prestegjeld med soknene Suldal, Sauda og Røldal går tilbake til tida før reformasjonen. Prestegjeldet har hatt disse soknene:

Frem til 1858: Suldal, Saud og Røldal.

1858-1885: Suldal og Røldal.

1885-1968: Suldal

1968-1980: Suldal og Sand

Ved kgl.res. 18.12.1848 fikk Røldal sokn egen prest.

Ved kgl.res. 24.04.1858 ble Sauda sokn overført til det nyopprettede Sand prestegjeld.

Fra 01.01.1863 ble Røldal sokn overført til Hardanger og Voss prosti.

Ved kgl.res. 22.05.1885 ble Røldal sokn utskilt fra Suldal prestegjeld og opprettet som eget prestegjeld fra 01.09.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (14 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (15 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (53 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (22 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (15 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Røldal (se Odda)