Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Samnanger]


Informasjon om Samnanger:

Tilhørte Bergen stift, Bergenhus amt, Sundhord og Hardanger fogderi rundt 1750.


Os prestegjeld

Kirkesokn
Os, Fusa (til 1855), Hålandsdal (til 1855), Strandvik (til 1855), Samnanger (til 1949).

Avgang
Fusa, Hålandsdal og Strandvik skilt ut som Fusa prestegjeld 1855. Samnanger skilt ut som eget prestegjeld 1949.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (9 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (16 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (13 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer