Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Modalen]


Informasjon om Modalen:

Tilhørte Bergen stift, Bergenhus amt, Nordhord og Voss fogderi rundt 1750.


Hosanger prestegjeld

Kirkesokn:
Hosanger (1749-1967), Eksingedal (1881-1967), Mo (1749-1967) og Seim (1749-1884).

Utskilt fra Hamre 1749, nedlagt 1967. Eksingedal sokn utskilt fra Mo i 1881.

Tilgang:
Gnr. 93 fra Evanger sokn i Voss til Mo sokn i 1867. Gnr. 19/1-5, 7-8 overført fra Myking sokn, Lindås prestegjeld til
Hosanger sokn 1930.

Avgang:
Seim sokn overført til Alversund 1885. Hosanger sokn overført til Hamre 1967. Eksingedal sokn til Bruvik 1967. Mo sokn
til Osterfjorden 1967.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (9 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (18 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (17 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Mo (se Modalen)