Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Osterøy]


Informasjon om Osterøy:

Tilhørte Bergen stift, Bergenhus amt, Nordhord og Voss fogderi rundt 1750.


Hamre prestegjeld

Kirkesokn:
Hamre (-1975), Alversund (-1884), Hosanger (-1749, 1966-1975), Meland (-1884), Mo (-1749), Seim (-1749) og
Åsane sokn (-1956).

Hamre prestegjeld lå under Rektoratet ved Bergen Katedralskule 1638-1663 og 1704-1749. Åsane ble eget annekssokn
1871 etter å ha vært kapellsokn tidligere,

Avgang:
Soknene Hosanger, Mo og Seim skilt ut som Hosanger prestegjeld 1749. Åsane sokn ble skilt ut som eget prestegjeld
1956. Den delen av Hamre prestegjeld som lå i Lindås kommune ble i 1966 overført til Vike sokn i Osterfjorden
prestegjeld. Hamre prestegjeld ble overført til Osterøy prestegjeld i 1975.

Tilgang:
Hosanger sokn ble overført fra Hosanger i 1966.
(Kilde: Riksarkivet).


Hosanger prestegjeld

Kirkesokn:
Hosanger (1749-1967), Eksingedal (1881-1967), Mo (1749-1967) og Seim (1749-1884).

Utskilt fra Hamre 1749, nedlagt 1967. Eksingedal sokn utskilt fra Mo i 1881.

Tilgang:
Gnr. 93 fra Evanger sokn i Voss til Mo sokn i 1867. Gnr. 19/1-5, 7-8 overført fra Myking sokn, Lindås prestegjeld til
Hosanger sokn 1930.

Avgang:
Seim sokn overført til Alversund 1885. Hosanger sokn overført til Hamre 1967. Eksingedal sokn til Bruvik 1967. Mo sokn
til Osterfjorden 1967.
(Kilde: Riksarkivet).


Haus prestegjeld

Kirkesokn:
Haus, Bruvik (-1868, 1968-), Gjerstad, Mjelde (-1864), Stamnes (-1868), Arna (1864-1967), Ytre Arna (1955-1967).

Mjelde ble slått sammen med Haus sokn i 1864. Ytre Arna ble skilt ut som eget sokn 1955.

Avgang:
Bruvik og Stamnes sokn ble skilt ut som Bruvik prestegjeld 1869. Arna og Ytre Arna sokn ble skilt ut i 1967 som Arna
prestegjeld. Haus prestegjeld ble overf¢rt til Oster¢y 1975.

Tilgang:
Bruvik sokn fra Bruvik prestegjeld 1968.
(Kilde: Riksarkivet).


Bruvik prestegjeld

Kirkesokn:
Bruvik (1869-), Stamnes (1869-), Dale (1911-) og Eksingedal (1967-).

Soknene Bruvik og Stamnes ble utskilt fra Haus 1869. Dale sokn ble utskilt fra Bruvik 1911. Gnr. 62-64 overført fra
Stamnes til Dale sokn 1968.

Tilgang:
Eksingedal sokn utskilt fra Hosanger 1967.

Avgang:
Bruvik sokn ble overført til Haus 1968. Stamnes, Dale og Eksingedal sokner ble overført til Vaksdal 1968.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (16 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (28 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (207 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (23 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Bruvik (se Osterøy)
Gjerstad (se Osterøy)
Hamre (se Osterøy)
Haus (se Osterøy)
Hosanger (se Osterøy)
Mjelde (se Osterøy)