Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Lindås]


Informasjon om Lindås:

Tilhørte Bergen stift, Bergenhus amt, Nordhord og Voss fogderi rundt 1750.


Lindås prestegjeld

Kirkesokn
Lindås, Austrheim, Fedje, Lygra (- ), Myking og Sandnes (til 1875).

Residerande kapellani opprettet 1742.

Avgang
Sandnes sokn utskilt som Masfjorden prestegjeld 1875. Lygra sokn ble overført til Alversund. Gnr. 19/1-5, 7-8 ble
overført fra Myking sokn til Hosanger sokn i Hosanger prestegjeld 1930.
(Kilde: Riksarkivet).


Alversund prestegjeld

Kirkesokn:
Alversund (1885-), Lygra (1975-), Meland (1885-), Seim (1885-).

Alversund prestegjeld ble opprettet 1885 med soknene Alversund og Meland fra Hamre og Seim fra Hosanger.

Lygra er overført fra Lindås i 1975.

Tilgang: Gnr. 1/2-6, 42 er overført fra Strudshavn sokn, Askøy 1904.
(Kilde: Riksarkivet).


Hamre prestegjeld

Kirkesokn:
Hamre (-1975), Alversund (-1884), Hosanger (-1749, 1966-1975), Meland (-1884), Mo (-1749), Seim (-1749) og
Åsane sokn (-1956).

Hamre prestegjeld lå under Rektoratet ved Bergen Katedralskule 1638-1663 og 1704-1749. Åsane ble eget annekssokn
1871 etter å ha vært kapellsokn tidligere,

Avgang:
Soknene Hosanger, Mo og Seim skilt ut som Hosanger prestegjeld 1749.Åsane sokn ble skilt ut som eget prestegjeld
1956. Den delen av Hamre prestegjeld som lå i Lindås kommune ble i 1966 overført til Vike sokn i Osterfjorden
prestegjeld. Hamre prestegjeld ble overført til Osterøy prestegjeld i 1975.

Tilgang:
Hosanger sokn ble overført fra Hosanger i 1966.
(Kilde: Riksarkivet).


Osterfjorden prestegjeld

Kirkesokn:
Ostereide (1967-), Mo (1967-), Vike (?).

Ostereide utskilt fra Hamre 1967, Mo fra Hosanger 1967.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (16 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (27 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (126 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (13 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (22 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Alversund (se Lindås)
Lygra (se Lindås)
Myking (se Lindås)
Ostereide (se Lindås)
Seim (se Lindås)
Vike (se Lindås)