Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Masfjorden]


Informasjon om Masfjorden:

Tilhørte Bergen stift, Bergenhus amt, Nordhord og Voss fogderi rundt 1750.


Masfjorden prestegjeld

Kirkesokn:
Masfjorden (Sandnes) (1876-), Solheim (1882-) og Fr¢yset (1930-).

Utskilt fra Lindås prestegjeld 1876.

Gnr. 39-58 ble utskilt som Solheim sokn 1882. Gnr. 1-14 og gnr. 19/4-5, 8 og 10 skilt ut som Fr¢yset sokn fra
Masfjorden sokn 1930.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (12 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (26 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (19 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Frøyset (se Masfjorden)
Sandnes (se Masfjorden)
Solheim (se Masfjorden)