Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sogn og Fjordane] » [Lærdal]


Informasjon om Lærdal:

Tilhørte Bergenhus len, Indre Sogn fogderi rundt 1647 og 1660.
Tilhørte Bergen stift, Bergenhus amt, Ytre og Indre Sogn fogderi rundt 1750.

Lærdal prestegjeld

Kirkesokn:
Tønjum, Borgund, Hauge og Årdal (til 1862).

Avgang:
Årdal sokn ble skilt ut som eget prestegjeld i 1863.

Tilgang:
Gnr. 1/1 og gnr. 2/4 ble i 1964 overført fra Årdal sokn i Årdal prestegjeld til Hauge sokn.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier

Continue...Politikk og folkestyre (0 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (8 ressurser i denne kategorien)
Continue...Folketellinger og manntall (16 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (36 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Matrikler og jordebøker (8 ressurser i denne kategorien)
Continue...Rettergang og straff (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Pantebøker og panteregistre (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Dødsfall og skifter (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Militære ruller og avdelinger (7 ressurser i denne kategorien)
Continue...Gravsteder (0 ressurser i denne kategorien)
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (0 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (15 ressurser i denne kategorien)

Historiske kommuner:

Borgund (se Lærdal)
Hauge (se Lærdal)
Tønjum (se Lærdal)