Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sogn og Fjordane] » [Luster]


Informasjon om Luster:

Tilhørte Bergenhus len, Indre Sogn fogderi rundt 1647 og 1660.
Tilhørte Bergen stift, Bergenhus amt, Ytre og Indre Sogn fogderi rundt 1750.

I 1964 vart 3 sjølvstendige kommunar, Luster, Jostedal og Hafslo, slegne saman til en: Luster kommune.

Luster prestegjeld

Kirkesokn:
Dale, Fortun, Nes og Gaupne (-1967).

Avgang:
Gaupne sokn ble overført til Jostedal prestegjeld i 1967.
(Kilde: Riksarkivet).

Jostedal prestegjeld

Kirkesokn:
Jostedal, Fet (fra 1967), Gaupne (fra 1967) og Joranger (fra 1967).

Tilgang:
Soknene Fet og Joranger ble i 1967 overført fra Hafslo. Gaupne sokn ble i 1967 overført fra Luster prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

Hafslo prestegjeld

Kirkesokn:
Hafslo, Solvorn, Urnes (til 1882), Fet (til 1967) og Joranger (til 1967).

Overføring:
Urnes sokn ble overført til Solvorn 1882.

Avgang:
Soknene Fet og Joranger ble overført til Jostedal prestegjeld 1967.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (34 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (84 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (17 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Fet (se Luster)
Fortun (se Luster)
Gaupne (se Luster)
Hafslo (se Luster)
Joranger (se Luster)
Jostedal (se Luster)
Solvorn (se Luster)
Urnes (se Luster)