Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sogn og Fjordane] » [Bremanger]


Informasjon om Bremanger:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Bremanger

Soknehistorikk
De vestligste delene tilhørte Bergenhus len, Sundfjord fogderi rundt 1647 og 1660. De østligste delene tilhørte Bergenhus len, Nordfjord fogderi rundt 1647 og 1660.

Tilhørte Bergen stift, Bergenhus amt, Sund og Nordfjord fogderi rundt 1750.

Bremanger prestegjeld
Kirkesokn:
Frøya (Bremanger), Bremanger (Bremangerpollen) (1908-), Midtgulen (1903-1966).

Bremanger ble utskilt fra Kinn 1864. Midtgulen og Bremangerpollen ble utskilt som egne sokn 1903 og 1908. Navneskifte Bremanger til Frøya, og Bremangerpollen til Bremanger 1953.

Avgang: Gnr. 55-56 overført fra Frøya til Kinn sokn 1964. Midtgulen sokn overført til Davik 1966. Gnr. 29-31 overført fra Frøya til Bremanger 1967.

Davik prestegjeld
Kirkesokn:
Davik (1740-), Rugsund (1740-), Ålfoten (1740-), Midtgulen (1966-), Totland (1964-1967).
Davik prestegjeld med soknene Davik, Rugsund og Ålfoten ble utskilt fra Eid 1740. Totland utskilt fra Rugsund som eget sokn 1964.

Avgang: Gnr. 3 overført fra Ålfoten til Vereide sokn i Gloppen 1913. Gnr. 87, 89-90 og 93-96 overført fra Rugsund til Sør-Vågsøy
sokn 1964. Gnr. 1-2 overført fra Ålfoten til Stårheim sokn i Eid 1965. Gnr. 26-49 overført fra Davik sokn til Stårheim sokn i Eid 1965. Totland sokn overført til Vågsøy 1967.

Tilgang: Midtgulen overført fra Bremanger 1966. Gnr. 92-94 overført fra Nord-Vågsøy sokn i Vågsøy til Totland 1966.

(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (17 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (54 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (21 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (20 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 4


 Klokkerbok for Davik prestegjeld, Midtgulen sokn 1903-1928 (Innmeldte) (søkbar 1929-1929) (Vis detaljer)

Registrert av Statsarkivet i Bergen

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sogn og Fjordane] » [Bremanger]

 Klokkerbok for Davik prestegjeld, Midtgulen sokn 1903-1928 (Utflyttede) (søkbar 1904-1913) (Vis detaljer)

Registrert av Statsarkivet i Bergen

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sogn og Fjordane] » [Bremanger]

 Klokkerbok for Davik prestegjeld, Midtgulen sokn 1903-1928 (Utmeldte) (søkbar 1918-1920) (Vis detaljer)

Registrert av Statsarkivet i Bergen

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sogn og Fjordane] » [Bremanger]

 Klokkerbok for Davik prestegjeld, Rugsund sokn 1907-1929 (Innmeldte) (søkbar 1905-1924) (Vis detaljer)

Registrert av Statsarkivet i Bergen

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sogn og Fjordane] » [Bremanger]

Historiske kommuner:

Ålfoten (se Bremanger)
Davik (se Bremanger)
Frøya (se Bremanger)
Midtgulen (se Bremanger)
Rugsund (se Bremanger)