Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sogn og Fjordane] » [Gloppen]


Informasjon om Gloppen:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Gloppen

Tilhørte Bergenhus len, Nordfjord fogderi rundt 1647 og 1660.
Tilhørte Bergen stift, Bergenhus amt, Sund og Nordfjord fogderi rundt 1750.

Soknehistorikk
Gloppen prestegjeld
Kirkesokn:
Vereide, Breim, Gimmestad og Hyen (fra 1881). Hyen ble utskilt fra Gimmestad i 1881.

Avgang:
Gnr. 85/1-5 ble overført fra Vereide sokn til Utvik sokn 1857. Gnr. 85/6-10 ble overført fra Vereide sokn til Utvik sokn 1878. Gnr. 42 ble overført fra Breim sokn til Helgheim i Jølster 1964. Gnr. 50 ble overført fra Vereide til Utvik sokn i Innvik 1965.

Tilgang:
Gnr. 3 ble overført fra Ålfoten sokn i Davik til Vereide 1913.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (17 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (52 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (19 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (13 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Breim (se Gloppen)
Gimmerstad (se Gloppen)
Hyen (se Gloppen)
Vereide (se Gloppen)