Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal] » [Molde]


Informasjon om Molde:

Molde

Molde med kapellet ved Reknes hospital ble utskilt fra Bolsøy som eget prestegjeld ved kgl.res.12.1.1858. Tillatelse til å bygge ny kirke for Molde ble gitt ved kgl.res. 19.9.1885. Grensa for Molde ble utvidet ved lov 26.3.1915. Fra 1.4.1970 ble de områdene av Bolsøy sokn som lå vest for den tidligere bygrensa, dvs. eiendommene gnr 21-23 og 131-135, overført til Molde prestegjeld. Fra 1.1.1981 ble grensa mellom Molde og Bolsøy sokn/prestegjeld regulert ved en rett linje fra østligste grense mellom Glamox og Bolsønes Verft ved Fannestrandvegen og opptil det punktet der Fuglsetbekken krysser Frænavegen. Derfra følger grensa Fuglsetbekken fram til Fuglsettjørna og derfra i rett linje til toppunktet Såta i grensa mot Fræna kommune.
(Kilde: Riksarkivet).

Bolsøy

Bolsøy og Kleive hørte i 1589 til Veøy prestegjeld.

Ved reskript 18.11.1740 ble Bolsøy, Molde og Kleive utskilt fra Veøy som et "aparte pastorat". Molde med Reknes hospitalskirke ble utskilt fra Bolsøy som eget prestegjeld ved kgl.res. 12.1.1858. Gården Sotnakken ble ved kgl.res. 24.7.1876 overført fra Nesset prestegjeld til Kleive sokn, regnet fra 1.1.1877.

Ved kgl.res. 2.5.1896 ble gårdene på fastlandet på sørsida av Fannefjorden fradelt Bolsøy sokn og gitt navnet Røvik sokn. Med hjemmel i kgl.res. 26.4.1963 ble Mordal krets fra 1.1.1964 overført fra Nord-Aukra sokn til Bolsøy sokn i Bolsøy prestegjeld. Fra 1.2.1970 ble Vågstranda og Holm sokner i Veøy prestegjeld overført til Grytten prestegjeld, mens resten av Veøy prestegjeld kom inn under Bolsøy prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

Veøy

Veøy prestegjeld hadde i 1589 9 kirker og 3 prester. Veøy, Bolsøy og Rødven hadde prest sammen, Kleive, Vestnes og Tresfjord en, og Rød (Nesset), Vistdal og Eresfjord hadde en residerende kapellan. Det fremgår av reskript 16.11.1740 at Nesset alt da var utskilt fra Veøy som eget prestegjeld.

Ved samme reskript ble Bolsøy, Molde og Kleive fraskilt som Bolsøy prestegjeld, mens de gjenværende Veøy, Rødven, Sylte og Vestnes sokner utgjorde Veøy prestegjeld.

Ved kgl.res. 31.3.1847 ble Veøy igjen delt slik at Veøy og Rødven utgjorde Veøy prestegjeld, og Vestnes ble eget prestegjeld med Sylte (Tresfjord) som annekssokn. Samtidig ble det residerende kapellaniet i Veøy, som ble opprettet i 1820, nedlagt.

Ved kgl.res. 31.10.11868 ble det gitt tillatelse til å bygge Vågstranda kirke på Straume for det nye Vågstranda sokn.

Ved høyeste res. 22.11.1881 ble det gitt tillatelse til å opprette en gravplass på Sandnes for de som bodde i den delen av Rødven sokn, som lå på Holmemstranda. En del av Veøy hovedsokn, gnr 29-42 på sørsida av Langfjorden, ble ved kgl.res. 14.5.1901 slått sammen med Rødven sokn og gitt navnet Holm sokn. Soknekirken skulle stå på Holm med kapell i Rødvendalen. Rødven kapell skulle etter regjeringsres. 24.11.1905 bygges i nærheten av Rødven gamle kirke. Rødven kapell skulle ha 12 gudstjenester årlig. Det skulle også bygges ny hovedkirke på Sølsnes, og når denne var tatt i bruk, skulle Veøy gamle kirke ikke være hovedkirke lenger, men bli tatt vare på som fornminne.

Ved regjeringsres. 27.11.1907 ble det gitt tillatelse til å oppføre Sekken kapell. Veøy prestegjeld ble nedlagt ved kgl.res. 23.2.1968, men med virkning først fra 1.2.1970, da Veøy sokn ble overført til Bolsøy, mens Vågstranda og Holm sokner gikk over til Grytten prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Skolevesen (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (17 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (55 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Bolsøy (se Molde)
Kleive (se Molde)
Veøy (se Molde)