Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal] » [Kristiansund]


Informasjon om Kristiansund:

Kristiansund

Øyene som Kristiansund ligger på, hørte til Bremsnes sokn i Kvernes prestgjeld i 1589.

Ved åpent brev 6.1.1708 fikk innbyggerne i ladestedet Lillefosen tillatelse til å bygge kirke, men de skulle fremdeles sokne til Bremsnes. Grip ble formelt sett på som et residerende kapellani frem til 1827, men presten fikk alt i 1635 tillatelse til å flytte fra fiskeværet. Kapellanene bodde som regel i Lillefosen (Kristiansund).

Ved kgl.res. 20.8.1827 ble det residerende kapellaniet nedlagt. Kristiansund og Grip ble fradelt Kvernes og sammen med Frei sokn i Tingvoll prestegjeld gjort til eget prestegjeld med byen som hovedsokn.

Ved kgl.res. 28.10.1876 ble det opprettet et residerende kapellani for Kristiansund. Kateketembetet ble samtidig nedlagt. Fra 1.1.1882 ble gården Ranem, matr.nr. 1 i Gjemnes tinglag og Frei sokn, ved kgl.res. 3.12.1881 overført til Øre sokn i Tingvoll prestegjeld. Det ble gitt tillatelse til å bygge Nordlandet kirke ved kgl.res. 14.7.1911. Et tredje presteembete ble opprettet ved kgl.res. 24.4.1914.

Ved kgl.res. 27.8.1937 ble det gitt tillatelse til å innrette et krematorium i gravkapellet på Kristiansund kirkegård. Som følge av kgl.res. 18.1.1863 ble Bolga og Valen kretser i Bremsnes sokn i Kvernes presgjeld med virkning fra 1.1.1964 overført til Frei sokn og Dale krets i Bremsnes overført til Kristiansund sokn. Med hjemmel i kgl.res. 5.4.1963 ble Frei kommunes del av Aspøya fra 1.1.1964 overført fra Frei sokn til Straumsnes sokn i Tingvoll prestegjeld.

Ved kgl.res. 26.8.1966 ble den delen av Kristiansund sokn som lå på øya Nordlandet eget prestgjeld, samtidig som en prestestilling i Kristiansund prestegjeld ble inndratt.

Ved kgl.res. 7.6.1985 ble Frei sokn utskilt som eget prestegjeld fra den tid departementet fastsatte.
(Kilde: Riksarkivet).

Tingvoll

I 1589 hadde Tingvoll prestegjeld 3 kirker og 2 prester. Hovedkirken i Tingvoll hadde en prest og Frei kirke og Øre kapell den andre.

Ved reskript 15.5.1795 ble 7 gårder (Jordalsgrenda og Mjølkill-gårdene) overført fra Tingvoll sokn til Øksendal sokn i Sunndal prestegjeld. Tolv gårder i Batnfjorden ble ved reskript 29.4.1812 overført fra Kvernes til Øre sokn. Frei sokn ble overført fra Tingvoll til det nye Kristiansund prestegjeld ved kgl.res. 20.8.1827. Straumsnes sokn ble opprettet ved kgl.res. 14.1.1863. Til Straumsnes sokn ble lagt gårder fra Tingvoll, Frei og Halsa sokner.

Ved kgl.res. 23.9.1865 ble Nastad lnr 83 av matr.nr. 84 og halve Berge-varp lnr 108 av matr.nr. 82 overført fra Frei til Straumsnes sokn. Gårdene Løset, Røttingsnes og Bekken ble overført fra Stangvik til Tingvoll sokn ved kgl.res. 3.1.1874. Gårdene på Meisalstranda ble lagt til Nesset prestegjeld ved kgl.res. 26.8.1876.

Ved kgl.res. 10.1.1880 ble gårdene i Torjulvågen overført fra Halsa til Tingvoll sokn. Gårdene Bersås, Neverli, Raudsand og Raudsandhaug ble ved kgl.res. 5.8.1889 overført fra Tingvoll til Nesset. Etter regjeringsres. 24.10.1905 pliktet soknepresten å møte to ganger årlig på Flemma hjelpekirkegård for å forette jordfesting. Liknende påbud fikk han ved kgl.res. 30.12.1905 for Vågen og Hanem hjelpekirkegårder. Frei kommunes del av Aspøya ble med hjemmel i kgl.res. 5.4.1963 fra 1.1.1964 overført fra Frei sokn i Kristiansund til Straumsnes sokn i Tingvoll prestegjeld.

Som følge av kgl.res. 12.6.1964 ble Åsprong-Sandnes krets (gnr32-33 i Stangvik) fra 1.1.1965 overført fra Stangvik sokn og prestegjeld til Tingvoll sokn og prestegjeld. Med samme hjemmel og fra samme tid ble Tingvoll kommunes område vest for Tingvollfjorden (Sørlandet) overført fra Tingvoll sokn til Øre sokn i Øre prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Sjøfolk og sjøfart (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (14 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (53 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Branntakstprotokoller (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Grip (se Kristiansund)
Lillefosen (se Kristiansund)