Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal] » [Ørsta]


Informasjon om Ørsta:

Tilhørte Bergen stift, Romsdals amt, Sundmør fogderi rundt 1750.

Tilhørte Bergenhus len, Sundmør fogderi rundt 1660.

Tilhørte Volda prestegjeld fram til 1900.

Vartdal (frå Ulstein/Hareid) og Hjørundfjord ble i 1964 en del av Ørsta kommune.

I 1589 lå Ørsta sokn under Volda prestegjeld.

Ved kgl.res. 30.4.1877 ble Ørsta et kallskapellani, men ved kgl.res. 26.5.1900 ble dette nedlagt, og Ørsta prestegjeld ble i stedet opprettet fra 1.8.1900, senere endret til 1.10.1900, sammensatt av Ørsta sokn i Volda prestegjeld og Vartdalsstranda sokn i Ulstein prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

Hjørundfjord hørte i 1589 til Volda prestegjeld og ble eget prestegjeld i 1751.

Ved kgl.res.1879 ble det gitt tillatelse til å bygge ny kirke på grunnen til prestegården.

Ved kgl.res. 19.12.1919 ble det gitt tillatelse til å bygge Bjørke kapell etter arkitekt M. Brækkes plan. Bjørke kapell skulle ha 12 gudstjenester årlig. Storfjorden sokn (gnr 20-32) ble opprettet fra 1.1.1929, ved kgl.res. 26.10.1928 med Bjørke kapell som soknekirke.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (17 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (16 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (56 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Hjørundfjord (se Ørsta)
Vartdal (se Ørsta)