Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal] » [Stranda]


Informasjon om Stranda:

Stranda og Stordal lå i 1589 under Ørskog prestegjeld.

Ved reskript 26.1.1759 ble Stranda og Stordal utskilt fra Ørskog som eget prestegjeld.

Ved kgl.res. 11.6.1906 ble det gitt tillatelse til å bygge ny kirke for Stordal sokn på Vinjebraut under gården Vinje.

Ved kgl.res. 24.7.1914 ble det gitt tillatelse til å oppføre et kapell i Liabygda.

Ved kgl.res. 18.3.1966 ble Stordal sokn sammen med Skodje sokn av Skodje prestegjeld overført til Ørskog prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

Sunnylven og Geiranger lå i 1589 under Ørskog prestegjeld. Norddal, Sunnylven og Geiranger ble i 1673 fraskilt Ørskog og gjort til Norddal prestegjeld. I 1726 ble Sunnylven kirke, som da sto på Korsbrekk, tatt av snøras.

Ved kgl.res. 18.3.1861 ble Sunnylven og Geiranger fra 1.7.1861 eget prestegjeld.

Ved høyeste res. 29.4.1905 ble det tillatt å holde engelsk gudstjeneste i Geiranger kirke om sommeren nå det ikke var til hinder for den vanlige bruken av kirken.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (14 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (84 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Geiranger (se Stranda)
Synnylven (se Stranda)