Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal] » [Stordal]


Informasjon om Stordal:

I 1589 var det 6 kirker og 2 kapell i Ørskog prestegjeld. Ørskog og Stordal hadde prest sammen, Sykkylven og Stranda en prest, mens Dale (Norddal), Sunnylven, Geiranger og Døving kapell hadde en residerende kapellan. Norddal med Døving kapellsokn og Sunnylven og Geiranger ble fradelt i 1673. Stranda med Stordal ble eget prestegjeld i 1759.

Ved kgl.res. 11.12.1880 ble det gitt tillatelse til å bygge ny kirke for Sykkylven sokn på gården Aure nær den gamle kirken.

Ved kgl.res. 18.3.1866 ble Sykkylven sokn utskilt som eget prestegjeld. Samtidig ble Skodje sokn av Skodje prestegjeld og Stordal sokn av Stranda prestegjeld overført til Ørskog prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (8 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (17 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer