Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal] » [Giske]


Informasjon om Giske:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Giske

Borgund prestegjeld hadde i 1589 5 kirker og 3 prester. Borgund hovedkirke hadde en prest, Haram og Vigra en residerende kapellan i Haram sokn og Skodje og Vatne en "domestico sacellano per vices". Borgund residerende kapellani ble opprettet ved reskript 2.3.1742 (jfr reskript 13.08.1701), nedlagt ved kgl.res. 12.1.1858, men på ny opprettet ved kgl.res. 12.10.1878.

Ålesund, Skodje og Vatne ble fradelt ved kgl.res. 12.1.1858.

Det ble gitt tillatelse til å bygge Hamnsund kapell ved kgl.res. 19.4.1873. Oppsitterne på Gjerset, Lille Årset, Kråkset og Kråksethagen fikk samtidig avslag på søknaden om overføring til Skodje prestegjeld. Kgl.res. 12.10.1878 opprettet et residerende kapellani med bosted på Valderøya.

Ved res. 21.9.1897 ble Godøy, Giske, Valderøy og Oksbåsen (gnr 124-130 og 182-189) fra 1.1.1898 Giske sokn, med Giske kapell som soknekirke. Hesseberg (gnr 1) ble ved kgl.res. 29.101.1915 overført fra Skodje til Borgund sokn. Langevåg kirke ble vigslet 12.6.1948.

Ved res. 18.3.1966 ble Giske sokn sammen med Vigra sokn i Haram prestegjeld eget prestegjeld. Samtidig ble Langevåg sokn sammen med den delen av Borgund sokn som lå på øya Sula utskilt som Sula prestegjeld, og kapellanstillingen i Borgund nedlagt.

Ved kgl.res. 28.1.1977 ble Spjelkavik prestegjeld opprettet ved deling av Borgund sokn, og Borgund residerende kapellani ble overført til det nye prestegjeldet.

Haram og Vigra var i 1589 eget kapellani under Borgund prestegjeld og ble eget prestegjeld fra 1702. Det geistlige hopehavet ble visstnok ikke brutt før 28.2.1755, da Henning Abelseth ble sokneprest i Haram.

Ved kgl.res. 4.5.1878 ble det gitt tillatelse til å bygge ny kirke for Fjørtoft kapellsokn, der det hadde vært kapell siden 1600-tallet. Fjørtoft kapell fikk eget kirketilsyn ved kgl.res. 17.6.1899. Soknepresten pliktet etter kgl.res. 7.1.1904 å møte to ganger årlig på hjelpekirkegården på Hildrestrand for å forrette jordfesting.

Ved kgl.res. 26.6.1914 ble Fjørtoft kapelldistrikt (gnr1-4, Myklebost, Yksningen, Fjørtoft og Otterlei) fradelt Haram sokn som eget sokn, regnet fra 1.7.1914.

Det ble gitt tillatelse til å oppføre Hildrestranda kapell på Haugriset ved kgl.res. 6.7.1933. Med hjemmel i kgl.res. 20.12.1963 ble Haram kommunes område på Harøya (Myklebustområdet) med øyene vestenfor (Uksnøy, Storholmen m.fl.) fra 1.1.1965 overført fra Fjørtoft sokn i Haram prestegjeld til Sandøy sokn i Aukra prestegjeld.

Ved kgl. res. 18.3.1966 skulle Giske sokn i Borgund og Vigra sokn i Haram utgjøre Giske prestegjeld, og fastlandsdelen av Haram sokn ble sammen med Vatne sokn i Skodje prestegjeld et nytt Vatne prestegjeld, samtidig som kapellanstillingen i Haram ble nedlagt.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (17 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (82 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Roald (se Giske)
Valderøy (se Giske)
Vigra (se Giske)