Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal] » [Nesset]


Informasjon om Nesset:

Nesset

Det senere Nesset prestegjeld (Rød, Vistdal og Sira) var i 1589 en del av Veøy prestegjeld. Rød sokn tilsvarer Nesset, Sira sokn Eresfjord. Nesset skal ha blitt utskilt fra Veøy som residerende kapellani fra 1672 og ble eget prestegjeld fra 1740.

Ved kgl.res. 2.2.1865 fikk oppsitterne i Eikesdalen bygge et kapell nær Oppigard, Eikesdal kapell. Gårdene på sørsida av Langfjorden, Sandnes, Skorgen og Strand ble ved kgl.res. 22.2.1868 overført fra Rød til Vistdal sokn med virkning fra 1.7.1868.

Ved kgl.res. 1.10.1870 ble det vedtatt å bygge ny kirke på Eidsvågen for Rød sokn og et kapell på eller nær Tjelle for Osmarka og Nordstranda.

Ved kgl.res. 24.7.1876 ble gården Sotnakken fra 1.1.1877 overført fra Nesset til Kleive sokn i Bolsøy prestegjeld.

Ved kgl.res. 26.8.1876 ble gårdene under matr.nr. 1-14 i Tingvoll med virkning fra 1.1.1877 overført til Nesset. Det var gårdene Fresvik, Lia, Kvenset, Meisalen, Svenslia, Bjerkhol, Vika, Finnset, Rydnigen, Eide, Eidsøra, Myrset, Toven og Talset.

Ved kgl.res. 8.9.1876 fikk oppsitterne i distriktet Osmarka og Nordstranda i Rød hovedsokn tillatelse til å opprette en kirkegård på grunnen til Rød.

Ved kgl.res. 5.8.1889 ble gårdene Bersås, Neverlia, Raudsandhaugen og Raudsand i Tingvoll overført til Rød sokn fra 1.1.1890.

Ved kgl.res. 1.2.1918 ble soknenavnet Rød endret til Nesset.
(Kilde: Riksarkivet).

Veøy

Veøy prestegjeld hadde i 1589 9 kirker og 3 prester. Veøy, Bolsøy og Rødven hadde prest sammen, Kleive, Vestnes og Tresfjord en, og Rød (Nesset), Vistdal og Eresfjord hadde en residerende kapellan. Det fremgår av reskript 16.11.1740 at Nesset alt da var utskilt fra Veøy som eget prestegjeld.

Ved samme reskript ble Bolsøy, Molde og Kleive fraskilt som Bolsøy prestegjeld, mens de gjenværende Veøy, Rødven, Sylte og Vestnes sokner utgjorde Veøy prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Skolevesen (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (14 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (7 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (26 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Eikesdalen (se Nesset)
Eresfjord (se Nesset)
Rød (se Nesset)
Sira (se Nesset)
Vistdal (se Nesset)