Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal] » [Fræna]


Informasjon om Fræna:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Fræna

Fræna hørte i 1589 til Aukra prestegjeld som Vågøy sokn. Ved kgl.res. 22.9.1859 ble Vågøy sokn gjort om til Fræna prestegjeld.

Kgl.res. 5.1.1878 ga tillatelse til å bygge ny kirke på prestegården Myrbostad. Når kirken var ferdig, skulle prestegjeldet deles i Ytre og Indre Fræna sokner. Kirken på Myrbostad ble vigslet 21.11.1880.
(Kilde: Riksarkivet).

Bud og Hustad var i 1589 sokner i Aukra prestegjeld og ble fradelt som eget prestegjeld ved reskript 21.2.1755.

Ved kgl.res. 30.4.1877 ble gården Gådal fra 1.1.1878 overført fra Hustad sokn til Eide sokn i Kvernes prestegjeld. Ved kgl.res. 8.3.1890 ble lnr 1a-c av Bollia overført fra Hustad sokn til Eide sokn i Kvernes prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (9 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (39 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 1


 Passbilder i Fræna (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal] » [Fræna]

Historiske kommuner:

Bud (se Fræna)
Hustad (se Fræna)