Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal] » [Gjemnes]


Informasjon om Gjemnes:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Gjemnes

Øre
Øre sokn lå i 1589 i Tingvoll prestegjeld.

Ved reskript 29.4.1812 ble 12 gårder i Batnfjorden overført fra Kvernes til Øre sokn. Fra 1.1.1882 ble gården Ranem, matr.nr. 1 i Gjemnes tinglag og Frei sokn, ved kgl.res. 3.12.1881 overført til Øre sokn.

Ved kgl.res. 9.9.1893 ble det fra 1.9.1893 opprettet et eget Øre prestegjeld sammensatt av Øre sokn i Tingvoll prestegjeld og ett nytt sokn, Gjemnes, som omfattet Storlandet av Kvernes prestegjeld, Bergsøya av Frei sokn i Kristiansund prestegjeld og gårdene Knutset, Blakstad og Gjemnes av Øre sokn.

Med hjemmel i kgl.res. 12.6.1964 ble Tingvoll kommunes område vest for Tingvollfjorden (Sørlandet) fra 1.1.1965 overført fra Tingvoll sokn til Øre sokn i Øre prestegjeld.

Tingvoll
I 1589 hadde Tingvoll prestegjeld 3 kirker og 2 prester. Hovedkirken i Tingvoll hadde en prest og Frei kirke og Øre kapell den andre.

Ved reskript 15.5.1795 ble 7 gårder (Jordalsgrenda og Mjølkill-gårdene) overført fra Tingvoll sokn til Øksendal sokn i Sunndal prestegjeld. Tolv gårder i Batnfjorden ble ved reskript 29.4.1812 overført fra Kvernes til Øre sokn. Frei sokn ble overført fra Tingvoll til det nye Kristiansund prestegjeld ved kgl.res. 20.8.1827. Straumsnes sokn ble opprettet ved kgl.res. 14.1.1863. Til Straumsnes sokn ble lagt gårder fra Tingvoll, Frei og Halsa sokner.

Ved kgl.res. 23.9.1865 ble Nastad lnr 83 av matr.nr. 84 og halve Berge-varp lnr 108 av matr.nr. 82 overført fra Frei til Straumsnes sokn. Gårdene Løset, Røttingsnes og Bekken ble overført fra Stangvik til Tingvoll sokn ved kgl.res. 3.1.1874. Gårdene på Meisalstranda ble lagt til Nesset prestegjeld ved kgl.res. 26.8.1876.

Ved kgl.res. 10.1.1880 ble gårdene i Torjulvågen overført fra Halsa til Tingvoll sokn. Gårdene Bersås, Neverli, Raudsand og Raudsandhaug ble ved kgl.res. 5.8.1889 overført fra Tingvoll til Nesset. Etter regjeringsres. 24.10.1905 pliktet soknepresten å møte to ganger årlig på Flemma hjelpekirkegård for å forette jordfesting. Liknende påbud fikk han ved kgl.res. 30.12.1905 for Vågen og Hanem hjelpekirkegårder.

Frei kommunes del av Aspøya ble med hjemmel i kgl.res. 5.4.1963 fra 1.1.1964 overført fra Frei sokn i Kristiansund til Straumsnes sokn i Tingvoll prestegjeld. Som følge av kgl.res. 12.6.1964 ble Åsprong-Sandnes krets (gnr32-33 i Stangvik) fra 1.1.1965 overført fra Stangvik sokn og prestegjeld til Tingvoll sokn og prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (8 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (6 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Øre (se Gjemnes)