Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal] » [Sunndal]


Informasjon om Sunndal:

Tilhørte Nordmør fogderi, Trondhjems len rundt 1660.

Tilhørte Nordmør fogderi, Romsdals amt rundt 1750.

Sunndal

I 1589 hadde Sunndal prestegjeld 4 kirker og 2 prester. En prest hadde hovedkirken på Løken og Hov kirke, mens en kapellan hadde Musgjerd og Øksendal kirker. Løken kirke, som var ødelagt av snøskred, ble nedlagt ved reskript 28.10.1707, samtidig som Musgjerd kirke ble flyttet til Romfo. Løken hovedsokn ble delt mellom Hov og Musgjerd (Romfo) med Hov som hovedsokn.

Ved reskript 15.5.1795 ble Jordalsgrenda og Mjølkillgårdene overført fra Tingvoll til Øksendal sokn. Gårdene Grensen, Knapset og Trettvoll ble ved kgl.res. 13.11.1846 overført fra Oppdal prestegjeld til Sunndal. Sunndal prestegjeld ble delt ved kgl.res. 8.7.1853, slik at Hov og Romfo sokner utgjorde Sunndal prestegjeld og Øksendal og Ålvundeid ett nytt Øksendal prestegjeld.

Ved kgl.res. 12.8.1886 ble det gitt tillatelse til å oppføre ny hovedkirke i stedet for kirken som blåste ned i 1885. Høyeste res. 21.4.1888 ga tillatelse til å opprette en kirkegård på Gjøramoen for øvre del av Romfo sokn, mens Musgjerd kirkegård ble nedlagt. Grensa mellom Sunndal og Oppdal prestegjeld ble fastsatt ved kgl.res. 14.6.1935.

Ved kgl.res. 30.6.1969 ble Øksendal prestegjeld nedlagt og Øksendal og Ålvundeid sokner overført til Sunndal prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

Øksendal

Øksendal sokn lå i 1589 i Sunndal prestegjeld.

Ved reskript 15.5.1795 ble Jordalsgrenda og Mjølkill-gårdene overført fra Tingvoll til Øksendal sokn. Ålvundeid kirke ble bygget etter kgl.res. 31.3.1847. Dette skulle ikke endre sokneinndelinga, og Ålvundeid ble regnet som kapelldistrikt.

Ved kgl.res. 8.7.1853 ble Øksendal sokn og Ålvundeid kapelldistrikt slått sammen til eget prestegjeld, samtidig som Ålvundeid ble eget sokn.

Som følge av kgl.res. 12.6.1964 ble Ålvundfjord krets (gnr 34-49) fra 1.1.1965 overført fra Stangvik sokn og prestegjeld til Ålvundeid sokn i Øksendal prestegjeld.

Ved res. 21.11.1969 ble Øksendal prestegjeld nedlagt, og Øksendal og Ålvundeid sokner ble overført til Sunndal prestegjeld. Departementet fikk fullmakt til å avgjøre om det skulle opprettes et residerende kapellani i Sunndal.


(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (12 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (19 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 8


 Ministerialbok for Øksendal prestegjeld 1854-1870 (Begravde) (søkbar 1854-1870) (Vis detaljer)

Registrert av Slekt og Data-Sunndal

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal] » [Sunndal]

 Ministerialbok for Øksendal prestegjeld 1854-1870 (Dødfødte) (søkbar 1854-1870) (Vis detaljer)

Registrert av Slekt og Data-Sunndal

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal] » [Sunndal]

 Ministerialbok for Øksendal prestegjeld 1854-1870 (Døpte) (søkbar 1854-1870) (Vis detaljer)

Registrert av Stekt og Data-Sunndal

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal] » [Sunndal]

 Ministerialbok for Øksendal prestegjeld 1854-1870 (Innflyttede) (søkbar 1854-1870) (Vis detaljer)

Registrert av Slekt og Data-Sunndal

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal] » [Sunndal]

 Ministerialbok for Øksendal prestegjeld 1854-1870 (Konfirmerte) (søkbar 1854-1870) (Vis detaljer)

Registrert av Slekt og Data-Sunndal

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal] » [Sunndal]

 Ministerialbok for Øksendal prestegjeld 1854-1870 (Utflyttede) (søkbar 1854-1870) (Vis detaljer)

Registrert av Slekt og Data-Sunndal

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal] » [Sunndal]

 Ministerialbok for Øksendal prestegjeld 1854-1870 (Vaksinerte) (søkbar 1854-1866) (Vis detaljer)

Registrert av Slekt og Data-Sunndal

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal] » [Sunndal]

 Ministerialbok for Øksendal prestegjeld 1854-1870 (Viede) (søkbar 1854-1870) (Vis detaljer)

Registrert av Slekt og Data-Sunndal

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal] » [Sunndal]

Historiske kommuner:

Ålvundeid (se Sunndal)
Ulvundeid (se Sunndal)
Øksendal (se Sunndal)