Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal] » [Aure]


Informasjon om Aure:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Aure

Soknehistorikk
Tilhørte Nordmør fogderi, Trondhjems len rundt 1660.

Tilhørte Nordmør fogderi, Romsdals amt rundt 1750.

I 1589 hadde Aure prestegjeld 5 kirker og 2 prester. Soknepresten hadde hovedkirke i Aure og Edøy kirke, mens Brattvær, Odden og Veien skulle ha en residerende kapellan bosatt i Brattvær.

Ved reskript 30.6.1749 ble Edøy skilt ut fra Aure og slått sammen med "Bratvær og Smølen" til et nytt prestegjeld. Ved brann i Aure prestegård 1. juledag 1771 gikk arkivet tapt. Valsøyfjord anneks ble utskilt fra Aure hovedsokn ved kgl.res. 1.3.1862, og kgl.res. 29.8.1863 sa at kirken for Valsøyfjord skulle stå på Otnes.

Ved regjeringsres. 21.11.1905 ble Stemshaug (gnr 39-61 og gnr 62 bnr 2, Stranda av Torset) eget anneks, fradelt Aure fra 1.1.1906. Det ble gitt tillatelse til å bygge Stemshaug kirke på gården Stemshaug ved kgl.res. 9.12.1907.

Som følge av kgl.res. 30.4.1964 ble de delene på Ertvågøya som før lå i Tustna og Valsøyfjord kommuner, fra 1.1.1965 overført fra Tustna og Valsøyfjord sokner til Aure sokn i Aure prestegjeld. Valsøyfjord sokn ble overført til Halsa prestegjeld i 1967.

Ved kgl.res. 23.3.1975 ble Innlandet krets (Rodal/Engdal) overført fra Aure til Halsa kommune, og som følge av dette ble Innlandet krets fra 1.1.1976 overført fra Aure sokn i Aure prestegjeld til Valsøyfjord sokn i Halsa prestegjeld.
Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (14 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (27 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Stemshaug (se Aure)
Valsøyfjord (se Aure)