Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag] » [Snillfjord]


Informasjon om Snillfjord:

Hemne

Hemne og Vinje sokn utgjorde i 1589 et residerende kapellani under Hitra prestegjeld. Ved reskript 5.12.1765 ble Hemne og Vinje sokn gjort til et eget Hemne prestegjeld. Soknepresten i Hitra beholdt en del av mensalgodset i Hemne. Ved reskript 19.9.1766 ble Strand i Hemne utlagt til prestegård.

Ved kgl.res. 4.12.1862 ble gårdene Bjørnslia, Ljøsevollen og Lillehaugen overført fra Rindal prestegjeld til Vinje sokn.

Heim ble utskilt fra hovedsoknet som eget sokn ved kgl.res. 30.9.1882 med kirke på Heimsjøen.

For Indre Snillfjorden ble det tillatt bygd et kapell ved hjelpekirkegården på Å ved kgl.res. 3.8.1897. Kirkegården var innviet 5.11.1894. Kapellet skulle ha 4 gudstjenester årlig. Snillfjord kapell fikk eget kirketilsyn ved kgl.res. 24.4.1908, og ved kgl.res. 21.12.1923 ble Snillfjord (gnr 72-98) eget sokn.

Ved kgl.res. 25.7.1910 ble gårdene Vågan, Helland, Å, Svanem, Valåsen, Sengsdal, Setra, Røstvoll og Åstad (gnr 45-53) overført fra Hemne sokn til Heim sokn, samtidig som gårdene Bjørkøya, Bjørkøylia og Sponland (gnr 28-30) ble overført fra Heim til Hemne sokn. Heim sokn ble eget herred.

I brev 25.8.1931 samtykket Kirkedepartementet i at det ble anlagt en kirkegård for Ytre Snillfjord på Ven.

Ifølge brev fra KUD til stiftsdireksjonen 6.8.1963 ble Austre Heim i Heim sokn fra 1.1.1964 overført til Snillfjord sokn slik at Heim sokn kom til å bestå av Vestre Heim der soknekirken ligger. Ytre Agdenes ble samtidig overført fra Agdenes sokn i Ørland prestegjeld til Snillfjord sokn. Snillfjord sokn tilsvarte dermed Snillfjord kommune.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (9 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer