Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag] » [Hitra]


Informasjon om Hitra:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Hitra

Hitra (Dolm)

Hitra prestegjeld hadde i 1589 7 kirker. Soknepresten og en kapellan skulle betjene kovedkirken på Dolm, annekskirken på Ulvan og kirkene på Sula, Titran og i Kvenværet. St. Margretekirken i Hemne og St. Andreas-kirken i Vinje skulle betjenes av en residerende kapellan i Hemne.

Hemne og Vinje ble eget prestegjeld ved reskript 3.12.1765.

Frøya soknekall ble opprettet ved kgl.res. 2.11.1876. Samtidig ble Kvamman (matr.nr 143-144) overført fra Kvenvær til Fillan sokn.

Ved høyeste res. 11.11.1881 ble det tillatt å anlegge en begravelsesplass på Forsnes for beboerne av Søndre Innhitra.

Ved kgl.res. 7.2.1883 ble det tillatt å anlegge en begravelsesplass på gården Sandstad for beboerne av Nordre Innhitra.

Kgl.res. 10.6.1887 ga lov til å bygge Sandstad kirke for Innhitra, som ble kapellsokn. Innhitra kapellsokn ble fra 1.1.1890 Sandstad sokn ved kgl.res. 24.9.1889.

Det ble gitt tillatelse til å bygge et kapell på Fjellværøya (Nordbotn) i Fillan sokn ved kgl.res.25.8.1900.

Soknepresten ble ved kgl.res. 2.11.1904 pålagt å møte en gang årlig på hjelpekirkegården på Store Vedøy (Henriksøya) i Kvenvær sokn for å forrette jordfesting.

Ved kgl.res. 14.3.1908 ble det tillatt å bygge ny kirke for Kvenvær sokn på gården Steine. Når nykirken var ferdig til å tas i bruk, kunne den gamle nedlegges som soknekirke.

Kvenvær gamle kirke ble revet og oppført igjen under navnet Forsnes kapell etter kgl.res. 19.6.1914. Kapellet skulle ha 6 gudstjenester årlig.

Kgl.res. 23.11.1923 tillot å bygge en ny hovedkirke på øya Hitra i stedet for den nedbrente kirken. Hitra kommune skulle< overta vedlikeholdet av de gjenstående kirkemurene på Dolm.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (13 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (41 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (13 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Fillan (se Hitra)
Kvenvær (se Hitra)
Sandstad (se Hitra)