Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag] » [Frøya]


Informasjon om Frøya:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Frøya

Nord-Frøya (Sletta)
I 1589 hørte Frøya til Hitra prestegjeld, og det var kirker på Sula og Titran. Ved reskr. 18.7.1740 ble kapellet på Sula flyttet til Sletta.

Ved kgl.res. 2.11.1876 ble øygruppa Frøya fra 1.1.1877 utskilt fra Hitra og gjort til eget prestegjeld. Ved kgl.res. 15.12.1877 ble prestegjeldet delt i to sokn, hovedsoknet Sletta (Nord-Frøya) og annekset Hallaren (Sør-Frøya). Delingen skulle tre i kraft når hovedsoknets nye kirke kunne tas i bruk. Sletta kirke ble innviet 30.9.1880 og Hallaren kirke 15.9.1881.

Froan kapell ble tillatt bygd på Sauøya ved kronprinsregentens res. 16.3.1904. Kapellet skulle ha inntil 6 gudstjenester årlig.

Regjeringsres. 15.12.1910 påla soknepresten å møte 2 ganger årlig på hjelpekirkegården på Setervollen for å forrette >jordfesting. Ved kgl.res. 26.1.1912 ble Titran bedehus vigslet til gudstjenestlig bruk inntil videre. Det skulle årlig legges 4 gudstjenester til Titran bedehus.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (10 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (30 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Hallaren (se Frøya)
Sletta (se Frøya)