Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag] » [Agdenes]


Informasjon om Agdenes:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Agdenes

Agdenes ble eget prestegjeld ved kgl.res. 30.6.1967, sammensatt av Agdenes sokn i Ørland prestegjeld og Lensvik sokn og Ingdalen i Stadsbygd prestegjeld.

Ved brev fra KUD til stiftsdireksjonen 5.6.1970 ble Lensvik og Agdenes sokn fra 1.7.1970 slått sammen til et Agdenes sokn med Agdenes (Værnes) kirke som soknekirke. Se nedenfor.

Ørland
Ørland prestegjeld besto i 1589 av hovedsoknet Ørland og annekssoknet Nes. De to kirkene ble betjent av en prest.Ved åpent brev 31.1.1633 ble det tillatt å bygge Bjugn kirke, en benådningskirke for sildefiskerne. Bjugn kirke lå i hovedsoknet. Ved kgl res. 11.8.1846 ble Nordre Haldorhavn (lnr 190b) overført fra Nes sokn til Jøssund sokn i Åfjord prestegjeld.

Ved kgl.res.21.7.1852 ble Nes sokn sammen med Bjugn og Stjørna av hovedsoknet utskilt som Bjugn prestegjeld. Samtidig ble det tillatt å bygge kirke på Værnes for Sør- og Vassbygda (Agdenes), og Værnes ble eget sokn. Soknenavnet Værnes ble endret til Agdenes ved kgl.res. 17.5.1897.

Ved kgl.res. 4.4.1913 ble det tillatt å bygge Storfosna kapell til bruk for befolkningen på Storfosna og Kråkvåg. Kapellet skulle ha 6 gudstjenester årlig.Ifølge brev fra KUD til stiftsdireksjonen 6.8.1963 ble Ytre Agdenes fra 1.1.1964 overført fra Agdenes sokn til Snillfjord sokn i Hemne prestegjeld.

Ved kgl.res. 30.6.1967 ble Agdenes sokn utskilt for sammen med Lensvik sokn og Ingdalen i Stadsbygd å utgjøre et nytt Agdenes prestegjeld. Ørland prestegjeld ble ved kgl.res. 25.6.1971 overført fra Sør-Fosen til Nord Fosen prosti med virkning fra 1.1.1972.
(Kilde: Riksarkivet).

Stadsbygd
I 1589 besto prestegjeldet av hovedsoknet Stadsbygd og annekset Rissa. Prestegjeldet hadde en prest. Ved kgl.res. 11.2.1860 ble det tillatt å bygge et kapell på gården Meland for Lensvik distrikt, som ved kgl.res. 4.6.1904 ble annekssokn. Ved kgl.res. 30.6.1904 ble det bestemt at Lensvik kapell skulle ha 12 gudstjenester årlig.

Ved kgl.res. 28.8.1886 ble det tillatt å rive Rissa annekskirke på Rein og bygge ny kirke på Føl. Den nye kirken ble innviet 26.10.1888.

Kgl.res. 19.6.1931 tillot å gjenoppføre Rein kirke, som var revet i 1888, på den gamle tomt. Rein nye kirke ble innviet 24.8.1932.

Ved kgl.res. 12.3.1937 ble det tillatt å oppføre Hasselvika kapell i Rissa sokn etter arkitekt Claus Hjeltes tegninger.

Ved kgl.res. 30.6.1967 ble Lensvik sokn og Ingdalen utskilt for sammen med Agdenes sokn av Ørland prestegjeld å utgjøre et nytt Agdenes prestegjeld. Ingdalen hadde fått kapell i 1960.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (10 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (43 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 1


 Agdenes DIS Slektsforum (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag] » [Agdenes]

Historiske kommuner:

Lensvik (se Agdenes)
Værnes (se Agdenes)