Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag] » [Orkdal]


Informasjon om Orkdal:

Orkdal

I 1589 hadde Orkdal prestegjeld to kirker, Orkdal og Skaun, som ble betjent av to prester.

Ved reskript 2.3.1742 ble det bestemt at det skulle være et residerende kapellani i Orkdal prestegjeld.

Svorkmo (Moe) kirke skal være innviet i 1675. Opphavlig var dette et kapell tiltenkt bergverksarbeiderne på Svorkmo. Svorkmo-kirken ble solgt i 1866 og bygd opp igjen på andre siden av Orkla som soknekirke for Moe (Orkland) sokn etter kgl.res. 3.12.1864.

Ved kgl.res. 17.10.1814 ble Skaun sokn utskilt for sammen med Børsa son i Byneset prestegjeld å danne et nytt Børsa prestegjeld. Gården Nervik med husmannsplasser ble overført fra Børsa sokn til Orkdal prestegjeld. Det residerende kapellaniet i Orkdal ble samtidig nedlagt.

Ved kgl.res. 23.9.1880 ble det opprettet et kallskapellani i Orkdal. Dette ble nedlagt ved kgl.res. 14.11.1885 og erstattet med et residerende kapellani fra 1.5.1886. Den residerende kapellan skulle bo i nærheten av Mo kapell.

Ved kgl.res. 24.9.1889 ble det tillatt å ombygge og restaurere Orkdal hovedkirke.

Ved kgl.res. 12.12.1891 ble det gitt lov til å bygge et kapell på Orkdalsøra (Orkanger) etter arkitekt Chr. Thams tegning.

Ved kronprinsregentens res. 27.3.1905 ble det bestemt at det inntil videre skulle holdes preken 6 ganger årlig i Støylen skolehus i Svorkbygda istedet for gudstjenester i hovedkirken.

Orkdal prestegjeld var ett sokn til det ved kgl.res. 12.12.1919 ble delt i tre, slik at gnr 1-9 skulle utgjøre Orkanger sokn, gnr 44-134, 136 og 166-171 Orkland sokn og resten Orkdal hovedsokn.

I brev fra KUD til stiftsdireksjonen 18.5.1965 ble det bestemt at Geitastrand sokn i Børsa prestegjeld fra 1.7.1965 skulle overføres til Orkdal prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (11 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (86 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Geitastrand (se Orkdal)
Orkanger (se Orkdal)
Orkland (se Orkdal)
Svorkmo (se Orkdal)
Øra (se Orkdal)