Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag] » [Holtålen]


Informasjon om Holtålen:

Haltdalen

I 1589 betjente en prest de tre kirkene i prestegjeldet, hovedkirken i Haltdalen og annekskirkene i Ålen og Singsås.

Røros ble utskilt som eget prestegjeld i 1662.

14 gårder i Singsås sokn i Budalen ble overført til det nye Budal sokn i Støren prestegjeld ifølge reskript 26.3.1753.

Ved kgl.res. 19.8.1848 ble Sørløkken (matr.nr. 88) overført fra Singsås sokn til Budal sokn i Støren prestegjeld.

Ved kgl.res. 13.2.1874 ble gården Nordre Tyvoll eller Enge overført fra Ålen sokn til Røros prestegjeld.

Ved kgl.res. 16.2.1880 ble det tillatt å bygge ny kirke for hovedsoknet på prestegårdens grunn. Den gamle hovedkirken ble tillatt revet, så snart den nye var tatt i bruk.

Det ble tillatt å bygge ny kirke for Ålen sokn på Kirkhus med kgl.res. 2.4.1881, og ved kgl.res. 11.11.1882 ble det tillatt å bygge ny kirke for Singsås sokn på Forset.

Ved kgl.res. 21.10.1892 ble en del skyldsatte seterbruk og engslætter i Tågå, Nordre og Søndre Budalen og Endalen statsallmenninger i Støren og Singsås overført til Budal sokn i Støren prestegjeld.

Ved kgl.res. 12.11.1904 ble det pålagt soknepresten å møte to ganger årlig på hjelpekirkegården i Hessdalen for å forrette jordfesting.

Ved kgl.res. 15.10.1937 ble det bestemt at navnet Holtålen fra 1.1.1938 skulle endres til Haltdalen. Ved kgl.res. 4.2.1938 ble det tillatt å bygge et kapell for Hessdalen etter arkitekt John Tverdals tegning.

I brev til stiftsdireksjonen 3.9.1971 bestemte Kirke- og undervisningsdepartementet at Singsås sokn i Haltdalen prestegjeld fra 1.10.1971 skulle overføres til Støren prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (13 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (40 ressurser i denne kategorien)
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Ålen (se Holtålen)
Haltdalen (se Holtålen)