Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag] » [Midtre Gauldal]


Informasjon om Midtre Gauldal:

Støren

Støren prestegjeld hadde i 1589 4 kirker og 2 prester. Støren hovedkirke og annekskirken på Grinni skulle betjenes av den ene og Soknedal og Foss annekskirker av den andre presten. Kraft opplyser at Foss og Grinni sokner ble slått sammen, begge de gamle kirkene nedlagt, og ny kirke bygd for Horg sokn i 1670.

Ved reskript 26.3.1753 ble det bestemt at det skulle bygges en kirke på Enodd i Budalen. Hele Budalen, derav 14 gårder i Singsås sokn og 12 i Støren sokn skulle utgjøre det nye Budal sokn i Støren prestegjeld. Budal kirke, kalt Treenighetskirken, ble innviet 25.7.1754.

Ved kgl.res. 19.8.1848 ble Sørløkken (matr.nr. 88) overført fra Singsås sokn til Budal sokn i Støren prestegjeld.

Ved kgl.res. 21.10.1892 ble en del skyldsatte seterbruk og engslætter i Tågå, Nordre og Søndre Budalen og Endalen statsallmenninger i Støren og Singsås overført til Budal sokn i Støren prestegjeld.

Ved kgl.res. 25.11.1932 ble det tillatt å oppføre en ny kirke for Soknedal sokn på den nedbrente kirkes tomt etter arkitekt John Tverdahls plan.

I brev til stiftsdireksjonen 3.9.1971 bestemte Kirke- og undervisningsdepartementet at Singsås sokn i Haltdalen prestegjeld fra 1.10.1971 skulle overføres til Støren prestegjeld og at Horg sokn i Støren prestegjeld skulle overføres til Melhus prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (18 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (22 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (68 ressurser i denne kategorien)
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Budal (se Midtre Gauldal)
Singsås (se Midtre Gauldal)
Soknedal (se Midtre Gauldal)
Støren (se Midtre Gauldal)