Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag] » [Melhus]


Informasjon om Melhus:

Melhus

Melhus prestegjeld hadde i 1589 5 kirker betjent av to prester. Melhus kirke var hovedkirke, og annekskirker var Leinstrand, Flå, Grøtan og Kolbrandstad, de to siste i Hølonda. Kolbrandstad kirke ble ifølge Erlandsen nedrevet midt på 1600 tallet.

Ved reskript 2.3.1742 ble det bestemt at det skulle tilsettes en residerende kapellan i Melhus prestegjeld.

Ved reskript 12.7.1791 ble Flå kirke flyttet til Ler.

Ved kgl.res. 6.3.1889 ble det tillatt å rive den gamle steinkirken i Melhus hovedsokn og bygge en ny kirke på samme tomt.

Ved kgl.res. 23.1.1931 ble det bestemt at det sivile og geistlige inndelingsnavnet Hølandet skulle endres til Hølonda.

I brev fra KUD til stiftsdireksjonen 17.7.1963 ble Langørgengårdene (gnr 19 bnr 1-3 i Buvik) fra 1.1.1964 overført fra Buvik sokn i Byneset prestegjeld til Melhus sokn i Melhus prestegjeld.

Ved kgl.res. 23.10.1970 ble Leinstrand sokn i Melhus prestegjeld delt slik at områdene med tettbebyggelsen Heimdal ble skilt ut som eget sokn for sammen med Tiller sokn i Klæbu å utgjøre et nytt Heimdal prestegjeld. Det gjenværende Leinstrand sokn ble overført til Byneset prestegjeld. I brev til stiftsdireksjonen 3.9.1971 bestemte Kirke- og undervisningsdepartementet at Horg sokn i Støren prestegjeld skulle overføres til Melhus prestegjeld fra 1.10.1971.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (17 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (74 ressurser i denne kategorien)
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 1


 Ministerialbok for Melhus prestegjeld, Melhus sokn 1887-1908 (Fødte barn av dissentere) (søkbar 1891-1907) (Vis detaljer)

Registrert av Registreringsenheten på Voss

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag] » [Melhus]

Historiske kommuner:

Flå (se Melhus)
Horg (se Melhus)
Hølonda (se Melhus)