Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag] » [Selbu]


Informasjon om Selbu:

I 1589 var det to kirker i Selbu prestegjeld som skulle betjenes av en prest, hovedkirken på Nesta og annekskirken i Tydal der det skulle være gudstjeneste 4 ganger om året. Selbu prestegjeld lå i 1589 i Innherred prosti, men ble ved reskript 20.7.1824 overført til Dalene prosti. Ved kgl.res. 24.9.1965 ble Selbu prestegjeld fra 1.10.1965 overført til Stjørdal prosti fra det nedlagte Strinda prosti.

Ved kgl.res. 8.1.1887 ble det opprettet et residerende kapellani i prestegjeldet.

Ved kgl.res. 20.10.1898 ble det tillatt å bygge kapell på Leikvoll for Selbustranda. I Selbustrand kapell skulle det holdes 12 gudstjenester årlig.

Soknepresten og res.kap. ble ved kgl.res. 12.12.1905 pålagt vekselvis annethvert år å møte en gang årlig på hjelpekirkegården i Stugudalsgrenda for å forrette jordfesting og holde bibellesning i det nærmeste skolehus.

Ved kgl.res. 24.5.1935 ble det tillatt å bygge kapell på Nes for Flora krets etter arkitekt Anton Kjelstads tegning. Flora kapell skulle ha 12 gudstjenester årlig.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (11 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (30 ressurser i denne kategorien)
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer