Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag] » [Namsos]


Informasjon om Namsos:

Namsos

Namsos lå i 1589 i Fosnes prestegjeld med Sævik som kirkested. Sævik sokn var gått over til Overhalla i 1820 og ble delt i
Sævik og Vemundvik sokn i 1860. Ved kgl.res. 23.3.1859 ble det bestemt at det skulle bygges kirke for ladestedet
Namsos, som skulle bli eget sokn når kirken var innviet. Kirkeinnvielsen fant sted 19.10.1859. Den delen av Lille Andvika
som lå i Fosnes prestegjeld, ble ved kgl.res. 28.3.1863 overført til Vemundvik sokn. Namsos prestegjeld ble opprettet ved
kgl.res. 13.5.1865 ved at Namsos ladested sammen med Sævik og Vemundvik sokn ble utskilt fra Overhalla prestegjeld.
Namsos kirke ble hovedkirke. Ved kgl.res. 7.2.1880 ble det tillatt oppsitterne på Hals, Kattmarka, Gullvika, Toddum,
Havika, Bjørum og Høyknes i Vemundvik sokn å anlegge en gravplass på grunnen til Høyknes og oppføre et likkapell der.
Ved kgl.res. 8.5.1885 ble det bestemt at Sævik sokn for framtida skulle kalles "Klingen" sokn. Soknekirken var flyttet til
Klinga fra Sævik ved kgl.res. 24.1.1863. Kirke- og undervisningsdepartementet bestemte i brev til Nidaros stiftsdireksjon
2.2.1970 at fra 1.3.1970 skulle gnr 14 (Gullvika) bnr 1-2, 7, 13, 17-21, 23, 25-28 og 30 og gnr 17 (Bjørum) bnr 1, 3, 5,
8, 16-17, 19 og 24-25 i Vemundvik overføres til Namsos sokn. I brev fra Kirke- og undervisningsdepartementet til
Nidaros stiftsdireksjon 29.1.1985 ble det bestemt at grensen mellom Namsos og Vemundvik sokn fra 1.7.1985 skulle
reguleres slik at den
"- følger på Namsossiden grensen for gnr 13 Katmarken, 14 Gullvika, 17 Bjørum og 18 Høyknes. På Vemundviksiden
følger grensen gnr 15 Toddum, 16 Havik og 9 Vemundvik."
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (19 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (56 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Klinga (se Namsos)
Otterøy (se Namsos)
Sævik (se Namsos)
Vemundvik (se Namsos)