Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag] » [Stjørdal]


Informasjon om Stjørdal:

Stjørdal/Nedre Stjørdal (Værnes)

I 1589 var det 3 kirker det ikke lenger var behov for, Auran og Fløan i Skatval og Skj¢lstad i Hegra. Det ble da igjen 4 kirker i Stjørdal prestegjeld, hovedkirken Værnes og anneksene Skatval, Hegra og Leksdal (Lånke). Disse kirkene skulle betjenes av to prester.

Ved kgl.res. 28.7.1849 ble Stjørdal prestegjeld delt, og Nedre Stjørdal prestegjeld kom til å bestå av Værnes (Stjørdal) hovedsokn og anneksene Lånke og Skatval. Prestegjeldet fikk en sokneprest og en kapellan.

Ved kgl.res. 6.7.1892 ble det tillatt å bygge kapell på gården Elvran nordre i Lånke sokn. Elvran kapell fikk eget kirketilsyn ved kgl.res. 2.3.1901.

Ved kgl.res. 14.7.1911 ble gnr 172 bnr 1-2 og gnr 173 bnr 1-3 Jøssås m.fl. overført fra Lånke sokn til Malvik sokn i Malvik prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

Øvre Stjørdal (Hegra)

I 1589 hørte Hegra og Meråker til Stjørdal prestegjeld med kirke i Hegra. Kirken på Skjølstad ble da nedlagt. I Meråker ble det ifølge Helland bygd kapell på Kirkeby på 1600-tallet.

Ved kgl. res. 28.7.1849 ble Stjørdal prestegjeld delt, og Øvre Stjørdal prestegjeld kom til å bestå av hovedsoknet Hegra og annekset Meråker. Prestegjeldet skulle ha både sokneprest og residerende kapellan.

Ved kgl.res. 28.10.1861 ble det tillatt å bygge et kapell på Stordalen i Meråker sokn til bruk for oppsitterne i Stordalen og Teveldalen. Stordalen kapell fikk eget kirketilsyn ved kgl.res. 11.9.1901.

Ved kgl.res. 4.6.1873 ble det bestemt at Meråker annekskirke skulle flyttes til Funtaunet og at det skulle opprettes en kirkegård der.

Ved kgl.res. 22.6.1903 ble Flora kapell tillatt bygd på gården Flornes med 12 gudstjenester årlig.

Ved kgl.res. 11.6.1904 ble gitt tillatelse til å bygge Okkelberg kapell på Østre Okkelberg for den nordlige del av Skjelstadmarka i Hegra sokn. Okkelberg kapell skulle ha 12 gudstjenester årlig. Begge disse kapellene fikk kirketilsyn ved kgl.res. 27.11.1909.

Ved kgl.res. 14.3.1908 ble det pålagt den residerende kapellan i Øvre Stjørdal prestegjeld å m¢te 1 gang årlig for å holde jordfesting på hjelpekirkegården som var tillatt anlagt på plassen Lilleåmoen i Verda l prestegjeld.

Ved kgl.res. 29.6.1917 ble gnr 236 bnr 2-7 (Færen s¢ndre) i Vuku sokn i Verdal prestegjeld overf¢rt til Meråker sokn. Kopperå kapell ble bygd av a/s Meraker Smelteverk etter arkitekt Roar Tønseths tegninger i 1936, og ved kgl.res. 29.5.1936 ble kapellet tillatt brukt til kirkelige handlinger (jfr brev fra KUD til Nidaros stiftsdireksjon 16.6.1936). Kopperå kapell skulle ha 12 gudstjenester årlig.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Skolevesen (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (18 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (13 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (87 ressurser i denne kategorien)
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 2


 Ministerialbok for Stjørdal prestegjeld 1833-1844 (Viede) (søkbar 1833-1844) (Vis detaljer)

Søkbar ministerialbok registert av Grethe Wattum

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag] » [Stjørdal]

 Sandar, 1847-1860, skannet ministerialbok (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Sandefjord] » [Kirkebøker]