Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag] » [Verdal]


Informasjon om Verdal:

Verdal (Stiklestad)

I 1589 sies det at Verdal hadde hatt 7 kirker, men det var ikke lenger behov for Uglen ("Aulle"), Auskin, Lyng og Leklem kirker. De kirker som fortsatt skulle brukes, var Stiklestad hovedkirke og annekskirkene Vuku og Hallan. Kirkene skulle betjenes av to prester.

Verdal soknekall var inntil biskop Hagerups død lagt til lektoratet i Trondheim, men ved reskript 21.6.1743 ble Verdal et selvstendig kall med sokneprest og residerende kapellan.

Ved reskript 12.11.1813 ble kapellaniet nedlagt, men gjenopprettet med Vuku som kapellangård ved kgl.res. 21.4.1856.

Hallan kirke brant ned etter lynnedslag 21 juni 1815, og ny kirke for soknet ble bygd på Vinne.

Ved kgl.res. 11.6.1898 ble det tillatt å oppføre en kombinert kapell- og skolebygning for Vera i Vuku sokn, der det alt i 1877 var tillatt å anlegge en kirkegård.

Kgl.res. 14.3.1908 påla den residerende kapellan i Øvre Stjørdal prestegjeld å møte 1 gang årlig for å holde jordfesting på hjelpekirkegården som var tillatt anlagt på Lilleåmoen i Verdal prestegjeld.

Ved kgl.res. 29.6.1917 ble gnr 236 bnr 2-7 (Færen søndre) i Vuku sokn overført til Meråker sokn i Øvre Stjørdal prestegjeld. Grensen mellom Vuku sokn og Ogndal sokn i Sparbu prestegjeld ble fastsatt ved kgl.res. 8.4.1938.

I brev til Nidaros stiftsdireksjon 5.8.1980 bestemte Kirke og undervisningsdepartementet at Rossvollgrenda fra 1.8.1980 skulle overføres fra Stiklestad til Vinne sokn etter følgende grense:

"Fra det punkt hvor den nåværende soknegrense går ut i Verdalselva følger den nye grense midtlinjen av elva oppover, følger deretter eiendomsgrense mellom gnr. 110/10 og gnr. 112/5, deretter rett nordvest i eiendomsgrense mellom gnr. 112/5 og gnr. 119/9 fram til fylkesveg 153, videre langs fylkesveg 153 fram til riksveg 72. Her møter den nye grense den nåværende grense mellom Stiklestad sokn og Vinne sokn og følger da nåværende soknegrense videre sydover.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (19 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (18 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (56 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Malm (se Verran)
Vinne (se Verdal)
Vuku (se Verdal)