Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag] » [Inderøy]


Informasjon om Inderøy:

Inderøy (Sakshaug)

I 1589 sies det å ha vært 6 kirker i Inderøy prestegjeld, men det var ikke lenger bruk for Ulven og Kirknes kirker. Kirkene som ble igjen, var Sakshaug hovedkirke og annekskirkene Verran, Hustad og Røra (Salberg). Prestegjeldet skulle ha to prester. Mosvik var anneks til Ytterøy i 1589. Ved reskript 28.2.1766 ble Verran sokn overført til Ytterøy prestegjeld, og Inderøy ble et "fritt kall" etter å ha ligget til soknepresten i Vår Frue kirke i Trondheim. Ved kgl. res. 24.11.1866 ble det fra 1.5.1867 opprettet et residerende kapellani. Ved kgl.res. 21.2.1885 ble det tillatt å bygge en ny kirke av tre for Hustad sokn på gården Hegstad. Der skulle det også anlegges gravplass. Statsminister Ole Richter fikk ved kgl. res. 9.3.1886 innrette et privat gravsted på sin eiendom Rostad. Ifølge kgl.res. 29.3.1906 skulle soknenavnet Sakshaug endres til Inder¢y og Salberg til Røra. Ved kgl.res. 16.10.1911 ble soknenavnet Hustad endret til Sandvollan. Ved kgl. res. 22.5.1970 ble Mosvik sokn overført fra Ytterøy til Inderøy prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (15 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (46 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (13 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (15 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (13 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Hustad (se Inderøy)
Røra (se Inderøy)
Sakshaug (se Inderøy)
Salberg (se Inderøy)
Sandvollan (se Inderøy)