Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag] » [Snåsa]


Informasjon om Snåsa:

Snåsa

I 1589 var det to kirker i Snåsa prestegjeld, hovedkirken på Snåsa og Devik-kirken i Sørli ("Findelijd"). Tidligere hadde Kvam og Ol kirker tilhørt Snåsa prestegjeld, men disse ble i 1589 overført til Stod prestegjeld. Snåsa prestegjeld skulle ha en prest.

Ved kgl.res. 14.10.1871 ble Nordli og Sørli kapellsokn utskilt fra Snåsa og gjort til et eget Lierne prestegjeld med Nordli som hovedsokn og Sørli som anneks. Grensen mellom Ogndal sokn i Sparbu prestegjeld og Snåsa ble fastsatt ved kgl.res. 19.8.1938. Med virkning fra 1.5.1973 ble Snåsa prestegjeld overført fra Indre Namdal prosti til Nord-Innherad prosti.
(Kilde: Riksarkivet).

Tilhørte Inderøy fogderi i 1647.

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (14 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (40 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (15 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 1


 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld 1801-1814 (1787-1817) (1736P) (Begravde) (Vis detaljer)

Registrert av Riksarkivaren og Statsarkivet i Bergen

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag] » [Snåsa]