Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag] » [Namsskogan]


Informasjon om Namsskogan:

Grong

Grong og Harran (Gløshaug) var i 1589 sokn i Overhalla prestegjeld. Grong prestegjeld ble opprettet ved deling av
Overhalla prestegjeld etter kgl.res. 28.10.1820 med Grong som hovedsokn og Harran og Høylandet som annekser. Ved
kgl.res. 14.11.1822 ble det tillatt å bygge et kapell på Trones til bruk for nybyggerne i Namsallmenningen. Nybyggere og
samer i Røyrvik fikk tillatelse til å bygge kapell etter kgl.res.16.2.1828. Røyrvik kapell ble innviet 11.9.1828. Kapellene på
Trones og Røyrvik fikk egne tilsyn ved kgl.res. 14.5.1901. Ved kgl.res.28.2.1855 ble det tillatt å bygge ny kirke for
Høylandet sokn. Ved kgl.res. 22.7.1872 ble det tillatt å bygge ny kirke for Harran sokn på gården Fiskem. Mens Trones
kapell i Harran sokn var under ombygging, ble det ved kgl.res. 18.11.1910 tillatt å bruke Trones skolehus til kirkelige
handlinger. For kapelldistriktene Røyrvik og Trones i Grong prestegjeld og Tunnsjø kapelldistrikt i Lierne prestegjeld ble
det ved kgl.res. 26.4.1912 ansatt en hjelpeprest. Ved regj.res. 5.1.1923 ble gårdene Fossland, gnr 33 bnr 1-16, overført
fra Harran til Grong sokn. Samtidig ble kapelldistriktene Trones (gnr 49-65) og Røyrvik (gnr 66-74) omgjort til henholdsvis
Namsskogan og Røyrvik sokn. Ved kgl.res. 3.5.1935 ble Folmer gnr 47 bnr 2 i Harran sokn og herred overført til
Namsskogan sokn og herred. I samme resolusjon ble grensen mellom Harran og Namsskogan fastsatt. Høylandet sokn ble
ved kgl.res. 4.7.1958 overført fra Grong til Overhalla prestegjeld fra 1.7.1958. Namsskogan og Røyrvik ble ved kgl.res.
28.5.1959 utskilt som eget prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (11 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (8 ressurser i denne kategorien)
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer