Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Sømna]


Informasjon om Sømna:

Sømna hørte i 1589 til Brønnøy prestegjeld med kirke på Vik og korshus på Sund. Etter delingen av prestegjeldet i 1815 var Vik fortsatt anneks i Brønnøy prestegjeld. Ved kgl.res. 12.1.1901 ble Vik sokn utskilt som eget prestegjeld. Ved kgl.res. 25.5.1904 ble det pålagt soknepresten å møte en gang årlig i Hongsetbygda for istedet for gudstjeneste i kirken å holde preken for bygdas befolkning og samtidig forrette jordfesting på hjelpekirkegården. Inndelingsnavnet Vik ble ved Innenriksdepartemenmtets forordning 13.11.1940 fra 1.12.1940 endret til Sømna. (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Forsikringsmateriale - Eiendom (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (18 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Fattigvesen (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (9 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (20 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (21 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (15 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (18 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Sørsem (se Sømna)