Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Vega]


Informasjon om Vega:

Vega var i 1589 et residerende kapellani under Brønnøy prestegjeld med kirke på Gladstad. Vega ble eget pastorat som følge av reskript 1.4.1740 som gjaldt overgang til egne pastorat for residerende kapellani der kapellanen hadde funksjon som sokneprest. Det er ikke klart når overgangen til eget prestegjeld skjedde, men den var i alle fall et faktum i 1806 da tiendeinntektene som soknepresten i Brønnøy hadde hatt av Vega, ifølge reskript av 8.8.1806 ble overført til Vega pastorat.

Skogsholmen med flere øyer ble ved kgl.res. 10.1.1964 overført fra Tjøtta til Vega.
Kilde: Riksarkivet

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (17 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (12 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (53 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (23 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (15 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (17 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 1


 Årbok for Helgeland (Register) (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Alstahaug] » [Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.]