Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Herøy]


Informasjon om Herøy:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Herøy

Herøy var i 1589 et sokn under Alstahaug prestegjeld.

Ved kgl. res. 11.12.1861 ble Herøy sokn utskilt fra Alstahaug som eget soknekall fra 1.5.1862. Samtidig ble gården Nord-Sandvær overført fra Tjøtta til Herøy og gårdene Tenna og Andøya fra Alstahaug til Herøy. Kgl.res. 22.5.1869 tillot å bygge en hjelpekirke for norddelen av Herøy prestegjeld på gården Nordvik. Hæstad kapell ble oppført etter kgl.res. 10.3.1911. Det skulle holdes 6 gudstjenester årlig i kapellet. Ved kgl.res. 17.11.1916 ble Nordvik (gnr 21-53 og 56-59) skilt ut fra Herøy sokn som eget sokn. Nordvik sokn ble ved kgl.res. 18.5.1962 utskilt fra Herøy og Dønna sokn fra Nesna for sammen å utgjøre et nytt Dønna prestegjeld. Ved kgl.res. 10.1.1964 ble Husvær og Barøy/Prestøy skolekretser overført fra Alstahaug til Herøy prestegjeld. (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Forsikringsmateriale - Eiendom (4 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (16 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (13 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (48 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (22 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (15 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (18 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Nordvik (se Herøy)